Faktabank

AA Allmänt om listan Trädgårdsskötsel


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /seagal/public/wp-content/plugins/seagal-plugin-dfp/inc/bmb-ad-inject.php on line 66

Uppdaterad 19 juli 2016 av Anna NV Uppsala

 • ”Trädgårdsskötsel” innehåller allt möjligt trädgårdsrelaterat som inte passar in växtlistorna. Exempel:

  Jord och kompost
  Växtnäring och gödsling
  Skötsel av olika växtgrupper
  Rabatter, stenpartier, våtbäddar
  Skadegörare och deras bekämpning

  Se även listan Bygg och Fixa.

 • Listan administreras av

  Anna NV Uppsala anna.lundborg(at)energimyndigheten.se

  Monica i Nässjö nyberg.monica(at)telia.com


 • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /seagal/public/wp-content/plugins/seagal-plugin-dfp/inc/bmb-ad-inject.php on line 66