Faktabank

AA Barrväxter, låga breda


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /seagal/public/wp-content/plugins/seagal-plugin-dfp/inc/bmb-ad-inject.php on line 66

Uppdaterad 19 juli 2016 av Anna NV Uppsala

 • BIDRAG FRÅN KENNETH K I GÖTEBORG / NOV 20 2004

  LÅGA BREDA BARRVÄXTER

  Här behandlas barrväxter med en höjd under 2 m och ett brett växtsätt. Flera av dem är krypande och fungerar bra som marktäckare. Det blev på 60-talet mycket populärt att plantera den här typen av barrväxter i trädgårdarna och särkilt populära blev olika enar. Tyvärr visade sig många av dem, särskilt de som härrör från Kina, vara mellanvärdar för den fruktade päronrostsvampen. Man bör därför undvika att plantera de enar som är mottagliga för den typen av rostsvampar. En förteckning över olika enars mottaglighet för päronrostsvamp och andra liknande svampar finns hos Riksförbundet Svensk trädgård. http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/artiklar/kompletterande_ht/
  paronrost.html

  Cedrus deodara ’Feelin blue’. En mycket vacker, blågrå, marktäckande ceder. Den blir högst 40 cm hög och växer långsamt på bredden upp till ungefär 1,5 m. Härdighet zon 3.

  Juniperus communis ’Green carpet’. Det finns ett antal marktäckande enar. Den här ganska nya sorten tillhör de härdigare. Kan troligen klara zon 5.

  Microbiota decussata. Mycket användbar marktäckande barrväxt. Kallas på svenska för kryptuja. Den skiftar färg till rödbrunt under vintern. Härdigheten är mycket god. Zon 6.

  Pinus pumila. Det här är den överlägset finaste låga, breda tallen. Slår alla bergtallar med hästlängder. Blir ca en meter hög med ett utbrett växtsätt. Inte direkt någon marktäckare men låg och bred. Zon 4.

  Taxus baccata ’Repandens’. Krypande idegran, som till skillnad mot de flesta barrväxter kan användas även i skuggiga lägen. Tål också beskärning och kan formas. Zon 3.

  Taxus baccata ’Repens Aurea’. Låg, bredväxande idegran. Unga barr är kantade med gult. Även grenarna är gulfärgade. Till skillnad mot de flesta barrväxter kan idegranar användas även i skuggiga lägen. I skugga får barren något mörkare färg. Tål beskärning och kan formas. Zon 3.

  Tsuga canadensis ’Cole’s Prostrate’. En krypande hemlock, som liksom idegranen klarar sig bra även i ett mera skuggigt läge. De små fina barren ger ett sirligt utseende, som är högst tilltalande. Den växer tätt och brer ut sig endast långsamt. Härdighet åtminstone zon 4.


 • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /seagal/public/wp-content/plugins/seagal-plugin-dfp/inc/bmb-ad-inject.php on line 66