Faktabank

AA Buskpion

Bild tagen av Kerstin i Uppsala, zon: 3-4

Uppdaterad 19 juli 2016 av påskalla zon 1

 • Fråga:
  Ympade plantor ska planteras så att den ympade delen kommer ner i jorden och att om man planterar i lutning så får ympen egna rötter. Har någon sett om detta har skett??

  Svar:
  De får røtter, men det kan ta flere år på gammel ved, så det er en fordel at man planter dem med en knopp under jorda. Jeg har plantet endel trepioner, og har aldri hatt råte på stammen.
  Planter du dem med podestedet i jordoverflaten vil de desverre ikke bli særlig gamle, lactiflora-rota vil ikke klare å levere nok vann og næring etter noen år, så busken vil gå ut.

 • Gödning till trädpion
  En omgång fullgödsel NPK nu när den börjar att växa, gärna även mullbildare som kodynga. Men mullbildarna borde vara med i planteringsjorden innan busken kommer på plats.
  En omgång med PK gödning i augusti för bra avmognad på skotten. Den sena PK gödningen kanske är viktigare så att skotten hinner mogna av innan vintern.

 • Fråga:
  När ”får” buskpionen blomma?
  Jag har en buskpion sedan 1½ år och har läst att man ej ska låta dem blomma de första åren. Det blir för ansträngande för en sådan liten planta. Förra året nöp jag bort blomknoppen. Ska jag göra det i år igen?
  /Malin på Ekerö

  Svar:
  Pionknoppar ska slå ut!
  Naturligtvis så skall inte knopparna nypas av. Det finns inget belägg för att det på något sätt förändrar pionens tillväxt eller blomvillighet. Avknoppningen är ren vidskepelse. Vem springer runt halva jorden och nyper av blomknoppar på pioner i naturen?

 • Buskpionplantering
  Rekommenderat är vårplantering oavsett om de är på egen rot eller ympade. Om de är ympade skall ympstället ner ca 15 cm under jord och gärna en sned placering så rottilväxt från ”ädelveden” stimuleras. För buskpioner är det viktigt med en god rotetablering under sommaren för att de skall orka övervintra bra. Uppkupning kring stammen med grov bark skyddar också mot frysskador. Uppkupningen är extra viktig i södra delen av landet där snötäcket inte är att lita på som temperaturutjämnare. Mindre plantor, som egna fröplantor, har en bättre överlevnad än stora välgrenade buskar. Antagligen beror det på att rot och bladmassa har bättre balans i en liten planta som inte berövats sina sugrötter. Buskpioner förefaller trivas bättre i lättre jordar än många av de örtartde. Buskpioner brukar delas in i olika grupper beroende på var de geografiskt kommer från. Den för vårt klimat viktigaste gruppen är kinesiska Gansu som har behov av tydliga årstidsväxlingar och ganska kall vinter för att knoppsättningen ska bli bra.

 • Viktigt med planteringen på ympade buskpioner
  Det är viktigt hur man planterar de ympade. Jag har tre ympade som alla klarat sig utan täckning i vintras. Då hade vi en vecka med -29c°. De frös inget speciellt. Ympstället skall ned ungefär 15cm under ytan, dessutom skall man helst plantera dem i 45° vinkel. Då bildar buskpionen egna rötter och verkar bli väl så härdig som en oympad. De står ju dessutom väldigt väldränerat här, jag har ju sandjord och det kan nog göra sitt till.

 • Buskpion i norr
  Det finns ett äldre ex i Piteå -Nära Helen i Piteås hus -den busken är minst en meter hög o knotig ….
  Inte för fuktig plats , de ska ha lerjord ej vattenstående, plats (på våren,); o sol. Unvik att gödsla i jorden och lägg på kodynga på ytan år två. Väldränerad, tidigtinande, lite upphöjd lerjord ..om man kan fixa det alltså. Mina är skadade av odjur o kommer inte att blomma i år men jag har haft dem 5 år nu .. De ympade ska sättas djupt ung som rosor med ympen under jorden. Har bägge sorter -de rotäkta ser inte bättre eller sämre ut än de ympade

  Det vinterskydd jag brukar erbjuda är två snedställda mindre frigolitskivor – det är mest mot snö- så stammarna inte knäcks – de hjälper mindre mot kyla och det behövs nog inte heller .. Det gäller ju att få upp den vedartade biten -innan de vill blomma ..