Faktabank

AA Pion, sjukdom

Foto: Rupestris (Bernt)

Uppdaterad 19 juli 2016 av påskalla zon 1

 • Ett tips från pionexperten Ahti Valli ang. piongråmögel.

  Eftersom alla P. officinalis och korsningar är extra känsliga för botrytis (piongråmögel) så rekommenderas att man använder krossad kalk runt plantan på markytan (tätt intill stammen där stjälkarna kommer upp från) eftersom botrytis inte tycker om alkaliskt!”

 • AV YVONNE E / maj 11 2006

  Samma pionelände i år igen! Svavelpion…
  Förra året ruttnade skotten på min svavelpionhybrid av jäms med marken och jag fick rådet att ”lyfta” den eftersom den troligen var planterad för djupt. Men nu händer samma elände i år igen, trots att vi lyft opp den och den numera står som på en liten kulle i rabatten. Finns det något mer vi kan göra? Känns så ledsamt eftersom den är ett kärt minne. Det växer flera doftpioner i samma rabatt och dom verkar trivas.

  Svar från Rudan:
  Jag kan vara helt fel ute, men precis så där ser det ut hos mig emellanåt och då brukar jag inne i stjälken hitta en liten vit och nästan genomskinlig mask. Den verkar särskilt förtjust i svavelpionen och i grekisk lövkoja för andra pioner, lupin, fänrikshjärta mm får vara ifred.

  Svar från Johan P:
  Jag tror fortfarande att det är någon form av svampangrepp och tråkigt nog så förefaller svavelpioner vara extra mottagliga för detta. Om det går att göra något så är det svampdödande medel av något slag som gäller och upprepad behandling under växtsäsongen och i flera år.

 • AV JOHAN P / NOV 01 2004

  Svartfläckig buskpion?
  Det ser ut som ett svampangrepp av Cladosporium. Cladosporiumsvampar är inblandade i många vävnadsnedbrytande processer i naturen och de finns överallt. Angreppen på pioner beror på Cladosporium paeoniae och det brukar börja med små röda fläckar på bladen som med tiden flyter samman till större fält. Samtidigt blir mörkare de mörkare i färgen. På slutet är fläckarna svarta med blåaktig ton. Är angreppen svåra så torkar partier av fläckarna in. På undersidan av bladen sitter fruktkropparna som med en god lupp kan ses som brunt ludd. Enda rådet jag sett för bekämpning är att avlägsna de vissna bladen på hösten och destruera dessa. Sjukdomen anses inte som allvarlig och det är sällsynt att pionerna får några påtagliga men av angreppen.
  Men det finns uppenbart anledning till att röja bort pionblasten på hösten.

  Foto: Gunvor N

 • AV ULLAH / AUG 27 2004

  Svar på Svarta fläckar på pion och daggkåpa

  Jag hade samma bekymmer med pionerna i fjol också. Om det är samma (vilket jag tror); så blir bladen svartfläckiga på ovansidan med ett brunt mjöl på undersidan och hela pionen kan vissna ned. Jag har fått tips från Guldsmedsgården att det är en svampsjukdom och att man kan lägga halm eller ett ca 2 cm djupt barktäcke runt pionerna. Svampsporerna lever i jorden och förökar sig och går upp på pionerna när det regnar. Ska själv testa om detta tips funkar efter att jag klippt ned dem i höst. De sa även att då man klipper ned pionerna så ska man inte lämna några blad kvar därför att det finns kvar smitta i bladen. De tyckte dock att jag skulle vänta ett tag med att klippa ned dem.

 • AV JOHAN P / AUG 01 2004

  Aska på pioner
  Aska kan vara en bra P-K-källa men den är också starkt basisk och ska användas med försiktighet. P-K ger bra avmognad och minskar risken för att pionknopparna torkar in på försommaren. Att stjälkarna går av beror vanligen på svampangrepp. Om aska hjälper för detta har jag ingen erferenhet av och ej heller har jag sett något publicerat.

 • JOHAN P / FEB 07 2004

  Sjuka? Svarta Pionblad
  Det låter som ett virusangrepp. Gråmögel angriper inte bladen utan stjälkar och knoppar. Först angrips stjälkarna vid basen. De skrumpnar och skotten faller omkull. Bruna intorkade knoppar är också tecken på gråmögel.

  Svarta fläckar eller kanter på bladen kan däremot härröra från virusangrepp och det finns ingen känd bot för detta. Om plantorna är måttligt angripna räcker det med att plocka bort bladen och destruera dessa. En mycket noggrann hygien vid hanteringen är nödvändig så att smittan inte sprids i onödan till oinfekterade plantor. Sprita av redskapen då du beskurit. Mycket angripna plantor bör destrueras helt.

  JOHAN P / MAR 17 2004
  Torkade pionknoppar
  Kaliumbrist eller gråmögel är de troligaste orsakerna men det finns fler.

  ANNA NV UPPSALA / MAR 17 2004
  Torkade pionknoppar
  Om torkade blomknoppar skriver Krupke att det kan bero på flera saker. Det kan hända efter en kall vinter. Han säger att man ska kolla pH i jorden, klippa bort de torra knopparna så de inte får svampangrepp, och så gödsla med Algomin.

  MAJ 19 2004
  Fråga: Pioner som däckar…>
  På två av mina pionplantor har en stjälk knäckts nere vid marken och däckat ihop. Det visade sig att stjälken ruttnat / möglat. Det är väldigt torrt här just nu så jag tror inte det är fukt som åstadkommit detta. /Jämtlands Åsa

  Svar från Milo& Rolf i Saltsjöbaden:
  Det händer tydligen när de står litet för djupt. Vi pratade med pionspecialisten Krupke förra året om det och hans rekommendation var: Skär rent med en vass kniv, lägg sedan på vedaska runt det ruttnande stället. Vi följde tipset och det fungerade utmärkt. I år är dillpionen fräsch igen.

  JOHAN P / JUN 04 2004
  Svavelpion – skotten vissnar ner tidigt?
  Det är förmodligen någon form av svampangrepp och det förefaller som att svavelpioner är känsligare än andra. God dränering och luftväxling kring plantan minskar risken för angrepp. Bevattning med Atamonlösning rekommenderas ibland som förebyggande åtgärd men jag har ingen egen erfarenhet av detta.

  JOHAN P / JUN 10 2004
  Knäppar- och öronvivellarver
  Kan ställa till stor skada på pionrötter. Knäpparlarverna brukar uppträda i gamla gräsmattor och ska en pionbäd etableras i gammal grässvål så bör den skalas av till minst 15 cm djup och bädden prepareras som för andra nyetableringar. Knäpparlarverna ”borrar” sig in i de tjocka rötterna med risk för rötangrepp och annat otyg. Öronvivellarverna äter sugrötter och gnager av rotbark vilket också försvagar plantan och ger ingångshål för rötsvampar.

 • AV JOHAN P / JUN 28 2004

  Piongråmögel
  Botrytis, gör att skotten helt plötsligt slokar, torkar in och dör. Ett bra tecken att leta efter är ett gråaktigt ludd på stammen strax ovanför jordytan. Sporerna från ”luddet” förs över till knopparna i toppen på nya skott som angrips och torkar bort eller ruttnar. Även nya blad kan angripas.
  Piongråmögel är svårt att göra något åt om angreppen är stora. Alla sjuka delar ska plockas bort, jorden ner till fem cm djup och en halvmeters vidd kring roten likaså. Allt bort petat måste destrueras och får inte kastas på komposten om man vill försöka bli av med sporerna. Plantan sprutas med svamphämmande medel varje vecka från att stänglarna visar sig till dess att de nått ca 15 cm höjd. Ibland rekommenderas Atamon eller bikarbonatlösning vilka jag inte har någon erfarenhet av.
  Om angreppen är stora så att mer än en tredjedel av plantan är infekterad bör den tas bort och destrueras. Att plantera nya pioner på samma ställe är inte att rekommendera. God hygien vid all hantering av pionerna rekommenderas så att inte smittan sprids.

  Mjöldagg
  gör att hela skott faller och dör. Angreppen ger sår på stjälkarna som försvagar dessa så att de bryts. Om angreppen är svåra så kan även kronan på roten angripas och ruttna. Ingen känd bot finns så hela plantan bör tas bort och förstöras.

  Gula bladfläckar
  är förmodligen symptomen av virus. ”Stressade” plantor utvecklar dessa oftare än välmående. Ingen kemisk bot finns. Förebyggs genom att ha plantorna i god kondition genom regelbunden vattning och tillförsel av näring.

  Röda bladfläckar
  orsakas av en svamp. Angreppen börjar som ”mässling” och vartefter flyter prickarna samman till oregelbundna fläckar. Översidan på bladen blir purpurfärgad och undersidan brun. Även stjälkar kan angripas. Kan förebyggas genom att hela blasten tas bort på sensommaren innan den hinner vissna.

  Stjälkröta
  beror också på svampangrepp. Stjälkarna mjuknar och täcks med mögelludd. Förekommer oftare blöta somrar. Förebyggs genom gles och luftig plantering. Alla angripna delar skall skäras bort och förstöras. Besprutning med något svampdödande medel kan hjälpa (som för gråmögel).

  Vissnesjuka
  orsakad av svampen Verticillium gör att plantan vissnar och dör. Inga hjälpmedel finns. Plantorna grävs bort och destrueras.

  Knopptorka
  orsakas inte av någon mikroorganism utan är en bristsjukdom. Pionknopparna torkar in då de är i ärtstorlek. Kaliumbrist och torrt eller kyligt väder förorsakar symptomen. Även skuggig eller för djup plantering kan vara bidragande orsaker. Gödning och en bättre placering eliminerar skadorna.

  Fuktprickar
  kan utvecklas vid längre perioder med fuktig väderlek. Alla ovanjordiska delar av plantan får små brunlila prickar som uppkommer vid cellsprängning. Vanligen kan detta ignoreras då pionerna inte far illa av symptomen. Kvarstår problemen år efter år rekommenderas ett torrare och luftigare planteringsläge.

 • JOHAN P / OKT 12 2004

  Fråga från Rupestris:
  Före helgen flyttade vi några dilliga paeoner. På rötternas yttre delar fanns knölar upp till 2cm i diameter.
  Är det vanligt, naturligt, sjukligt eller…

  Svar:
  Det ser ut att vara nematoder. Om angreppen blir stora försvagas plantan. Det lär gå att avdöda nematoderna genom att doppa roten i 50 gradigt vatten 30 minuter. Roten planteras sedan på nytt ställe.

  Foto: Rupestris