Faktabank

Alisma luronium natans

Dvärgsvalting

Vetenskapligt namn: Alisma natans
Färg: Vit
Läge: yttäckare

Uppdaterad 19 juli 2016 av Vera