Faktabank

Allmänt, fröplantor, omskolning

Bild tagen av Kerstin i Uppsala, zon: 3-4

Uppdaterad 19 juli 2016 av kerstin z 5-6

 • Så här gör jag med småplantorna
  När det grott i såkärlen och plantorna blivit hanterliga – oftast efter det att ett par karaktärsblad kommit – skolas de om. Större plantor ger jag redan från början egna krukor. Mindre plantor sätter jag flera tillsammans i en sålåda. Det är viktigt att krukan inte är för stor i förhållande till rotsystemet. Risken för övervattning är stor om det är mycket jord och lite rötter. Vanligtvis placerar jag småplantorna i växthus med odlingsduk över för skugga. Lökväxter brukar inte vara omskolningsbara under första säsongen utan får stå kvar i såkrukan.

  Tiden strax efter grodd är den absolut mest kritiska perioden i plantornas liv. Nu krävs lagom fukt och lagom vattning. Efter grodd är det bannlyst med tät plastfolietäckning. Alltför fuktigt runt plantan och särkilt vid rothalsen ger s k fallsjuka, d v s att den lilla grodden faller omkull som om den blivit avbiten alldeles vid jordytan. Å andra sidan är det ännu lilla rotsystemet mycket känsligt för uttorkning. Misslyckande vid sådd uppkommer i de allra flesta fall i det här skedet.
  Efter omskolning får plantorna växa till sig tills de börjar trängas eller krukan blir för liten. Då omskolar jag dem igen. Vid andra omskolningen ges alla plantor egen kruka. Eftersom omskolningen i allmänhet sker inom en månad räcker jordens näring till och någon tillskottsnäring ges i allmänhet inte. Vad som händer härefter är beroende av plantans utvecklingshastighet. För snabbgroende och snabbväxande plantor kan det vara dags att lämna barnkammaren (krukan);. I de fallen är vi ofta framme i juni och plantan kan avhärdas och placeras i jorden. Jag brukar mycket sällan plantera ut på den slutliga växtplatsen redan första året, utan jag har en särskild plats i köksträdgården med näringsrik och bra jord, där plantor får stå på tillväxt. Jag kan här skydda mot rådjur och vid behov täcka med odlingsduk. Undantag är perenner med djupgående rötter, som avskyr omflyttning. För dem gäller det att se till att de kommer på slutlig plats så snart som möjligt.
  De plantor, som växer långsammare får stå kvar i krukan tills de känns mogna för friland. Under växtsäsongen ges de flytande krukväxtnäring i svag koncentration ett par tre gånger i veckan. Det gäller även ömtåliga växter, som jag vill kunna förvara skyddat under den första vintern. Dessa får stå kvar i sina krukor, som placeras på en skuggig plats. När hösten kommer flyttas de först in i växthuset där en del får stå kvar över vintern med några lager odlingsduk över. Särskilt ömtåliga plantor får stå i växthuset tills de vissnat ner eller, för vedartade, fällt löven. Då ställer jag in dem i källaren där temperaturen vintertid hålls mellan 2 och 6 grader. Det mesta planteras ut år 2 eftersom krukmiljön inte är så bra i längden. En del ömtåligare saker kan behöva skyddstäckning under de första vintrarna men det är ett annat kapitel.

 • Rötter vid omplantering
  Det är nästan omöjligt att inte skada rötter vid omplantering. Är rotsystemet större överlever fler fina sugrötter /plantor. Så jag rek att växterna ska ha minst 4-6 bladpar.

 • Skola ut plantor
  De första plantorna bruka komma upp after den 10 mars.
  Vi skolar så fort plantorna är hanterbara. Har man tillräckligt med grov singel i såjorden faller all jord av rotklumpen, och det är lätt att få isär plantorna utan skador. Vi klipper av de längsta rötterna för att få mer förgrenat rotsystem. Efter skolning strör vi alltid makadam över jorden för att motverka algbildning.

 • Skola ut plantor, varför vänta tills karaktärsblad?
  Jag kan tänka mig två skäl. Dels är oftast plantans vävnader sköra i början, knäcker man den lilla ”stammen” under hjärtbladen så är det väl kört. Sen innehåller fröet näring så pass att hjärtbladen ska hinna utveckla sig och dra igång fotosyntesen och bli självförsörjande. Jag skulle kunna tänka mig att plantorna inte behöver näring utifrån förrän självförsörjningen har startat.