Faktabank

Äpple, pollinering


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /seagal/public/wp-content/plugins/seagal-plugin-dfp/inc/bmb-ad-inject.php on line 66

Uppdaterad 19 juli 2016 av Karina er webbredaktör

 • pollinering av äppelträd?

  Det är säkert möjligt att mitt äppelträd är en fröplanta. Det blommar i alla fall, men menar ni att om det är en fröplanta så är det kört att få frukt?

  Ålder på trädet, hmm, det är ju inte purungt, det syns på nedre delen av stammen, den är lite så där härligt ”korvig”, men kronan är inte så stor, trots att den nog aldrig beskurits (jag kan i alla fall inte se några snittytor);. Tja, kanske yngre än 15-20 år, men det är osäkert… Inte till så mycket hjälp kanske…

  Apropå ”mitt nya” träd då: Smakar Aroma eller Amorosa ungefär som Ingrid Marie? Jag tycker att Ingrid Marie är så överlägset gott alla andra äpplen jag smakat, men å andra sidan är jag verkligen ingen äppelexpert!

  Hur som helst, jag ska beskära det ofruktsamma äppelträdet i vårvinter, så får vi se om det händer nåt (gödsla med kniven, eller hur var det);!!

 • pollinering av äppelträd?

  Ett nyplanterat äppelträd ger frukt år 2 eller år 10, beroende vilken sort det är frågan om. En del trädgårdsägare ”friserar” sina träd så mycket att det inte finns plats för varken blommor eller äpplen. Jag skulle avstå från Ingrid Marie mot Aroma eller den rödare varianten Amorosa. Ingrid Marie ger bra frukt i södra delen av landet, men jag har sett att grannen får problem med fruktmognaden ganska ofta även om trädet står i ett varmt läge, dessutom oftast varannat år ingenting.
  Tänk om ditt ”fruktlösa” äppelträd kan vara en fröplanta!? Sånt förekommer också.

 • pollinering av äppelträd?

  Det är troligen inte avsaknad på pollineringskompisar som orsakar utebliven fruktsättning såvida du inte bor väldigt isolerat och bortom all ära och redighet :);.

  Har trädet blommat de år ni bott där?

  Finner inte min äppelbok i mitt flyttbohag. Men även när det gäller Ingrid Marie kommer det säkerligen pollineras av något grannträd – humlor och bin flyger långt! (Återkommer om jag finner boken!); Skulle det finnas en vildapel i närheten har jag för mig att denna kan pollinera så gott som alla äppelsorter.

  Har trädet inte skötts väl, gallrats och hållits efter (vissa sorter mår bra av detta); eller har det kanske åren innan ni övertog trädgården givit alltför stor skörd kan det nu behöva en viloperiod – vissa sorter ger lätt skörd vartannat år. Hur gammalt kan trädet vara eller hur gammal är trädgården?

  När det gäller bördigheten skiljer detta mycket mellan de olika sorterna. De nyare sorterna kommer oftast tidigare i börd. Räkna åtminstone med 3-4 år för en modern sort. Jag själv satte den gamla sorten Pigeon Rouge och det tog tio år innan det började bära frukt – precis lagom till när jag sålde trädgården.

  Om möjligt skulle jag vänta med att ta bort det befintliga trädet som ger mycket frukt men som står olägligt till. Den ger ju ytterligare möjlighet till pollinering. Det brukar bli bättre pollinering om träden pollineras korsvis – såvida de blommar samtidigt. Även om det ges råd om att vissa sorter pollineras av andra sorter är detta egentligen inte så väldigt strikt.

  Finns det någon härinne som grävt djupare i pollineringsvetenskapen?

 • pollinering av äppelträd?

  Jag har två äppelträdsfrågor, som kanske hänger ihop.

  Vi har ett äppelträd som inte har givit någon frukt i år eller förra året (och innan det vet jag inte för då bodde vi inte här. Kan det bero på att det inte finns rätt pollineringskompisar här omkring? Problemet är ju att jag inte vet vad det är för träd, och det är ju svårt att lista ut om det inte blir nån frukt… Hur ska man göra då?

  Jag vill skaffa ett nytt äppelträd, helst ett Ingrid Marie. Kräver det någon särskild pollinering? Vi har ett ppelträd till, men jag vet inte vad det är (fast mycket frukt!); men det står lite illa till så det riskerar att tas bort snart…

  Hur lång tid tar det (ungefär); innan ett nyplanterat äppelträd ger frukt?


 • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /seagal/public/wp-content/plugins/seagal-plugin-dfp/inc/bmb-ad-inject.php on line 66