Faktabank

Bygglov

Uppdaterad 19 juli 2016 av Monica z 4, Nässjö

  • De generella reglerna finns i 9 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Kommunerna kan dessutom besluta om lokala bestämmelser.

    Marit / jan 15 2013