Faktabank

Caltha leptosepala

Iskabbleka

Vetenskapligt namn: Caltha leptosepala
Zon: 6
Läge: Sol till halvskugga
Jord: Fuktig
Färg: Vit
Höjd: 20-30 cm
Förökning: Frö
Blomtid: försommaren
Caltha leptosepala.
Iskabbleka.

Läge: Sol till flytande skugga
Jord: Kärrparti, fuktig humusjord
Växtsätt: Samlat växtsätt
Storlek: 20-30 cm
Förökning: Frö, delning
Blomningstid: försommaren, 5-6
Beskrivning: En trevlig art för vattensamlingens fuktpartier
Uppgiftslämnare: Bernt

Uppdaterad 19 juli 2016 av katarinah Z3