Faktabank

Capsella bursa-pastoris

Lomme

Zon: A
Läge: Sol
Färg: Vit
Förökning: Frö
Jord: De flesta
Livslängd: Ettårig

Bekämpning: Handrensning

Bild: Eva i Å-manland, 2007-08-31

Uppdaterad 19 juli 2016 av Karina er webbredaktör