Faktabank

Catalpa,Bignoniaceae

katalpaväxter

Förökning: frö
vetenskapligt namn:
Katalpa

Gror lätt i värme,

Mall för kommentar
Efter skörd: Bör sås med färska frö

Kan eller bör lagras.

Sådjup:
Ljusgroende, sås ytligt.

Mörkergroende, täcks.

Temperatur:
Varmgroende 20 grader C.

Gror efter kylperiod. +,- 5 grader C.

Groningstid:
Varmgroende, dygn efter sådd.

Kallgroende, tiden efter såjordens upptining.

Skolning:
Så fort plantorna är hanterbara.

Skolas först efter något år.

Erfarenheter.

Uppgiftslämnare. Ev. länk till min sida.:

Uppdaterad 19 juli 2016 av kerstin z 5-6

 • Mall för kommentar
  Efter skörd: Bör sås med färska frö

  Sådjup:
  Ljusgroende, sås ytligt.

  Temperatur:
  Varmgroende 20 grader C.

  Groningstid:
  Varmgroende, dygn efter sådd. 15 dagar

  Skolning:
  Så fort plantorna är hanterbara.

  Erfarenheter.
  Katalpa,Catalpa bignonioides sådd april i växthus, växer snabbt -utplanterad augusti samma år.

  Uppgiftslämnare. Ev. länk till min sida.: