Faktabank

Clematis AA

Förökning: Sticklingar, avläggare, fröförökning (ej konstanta)
BESKÄRNINGSGRUPPER:
Grupp 1. Ingen beskärning, lätt putsning om det behövs. Tidiga småblommiga. Dessa blommar på fjolårsveden.Om man vill beskära kraftigare bör det göras efter blomningen.

Grupp 2. Lätt beskärning. Tidiga storblommiga. Blommar både på fjolårsveden och på årets skott. Jag brukar beskära enl. ”tripp, trapp, trull”, d.v.s. lite i topparna, lite i mitten och lite rejälare lägre ner.

Grupp 3. Hård beskärning.Sena småblommiga och sena storblommiga. Den här gruppen blommar från juli till långt in på hösten. Blommar på årsskotten och ska beskäras rejält. Skär ner till 20-50 cm från marken, kan göras på hösten eller på vårvintern.

Uppdaterad 19 juli 2016 av Ginny