Faktabank

Dalarna, Borlänge

Ekoparken


Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 12 in /seagal/public/wp-content/themes/seagal-editorial/template-single/t-single-faktabank.php on line 49

Vetenskapligt namn: Dalarna, Borlänge
Färg: Plantskola med visningsträdgård
Höjd:
Härdighet till zon:
Läge: Dalarna
Jord: Borlänge

Hansgårdarna 50
781 91 Borlänge
Telefon: 0243-830 25 0243-23 42 48
Hemsida: http://www.tradgardaridalarna.se/?id=2&sida=21

Uppdaterad 19 juli 2016 av ölandsboel zon I

  • Det är några år sedan jag var i Ekoparken och då var allt så nyplanterat, att det var rätt ”platt”, men nog fanns det ambitioner och potential alltid. Och det måste ju rimligtvis ha vuxit till sig en hel del sedan dess.