Faktabank

David Austin´s English Roses

Austin, David

Förlag: Conran Octopus
ISBN: 1850297843
Utgivningsår: 1996

Uppdaterad 19 juli 2016 av Inger P

  • För mig var den här boken revolutionerande då det var genom att läsa den, och inte minst se på bilderna, som jag blev rosfrälst.

    Boken inleds med ett kapitel om rosens historia och de olika rosgrupperna presenteras. Därefter kommer ett kapitel om David Austins vision och förädlingsarbete. Här tydliggörs de olika typerna i austinrosfamiljen, som exempelvis ”Old Rose strain”, ”Aloha strain” ”Portland strain” och ”Gloire de Dijon strain”. Dessa olika typer beror naturligtvis på vilka föräldrar som använts i förädlingsarbetet. Austin fortsätter med att beskriva den ideala engelska rosen, alltså vilka kvaliteter han eftersträvar med sitt arbete. Eftersom doften har varit en av de kvaliteter han jobbat mycket med så får doft hos engelska rosor ett eget kapitel. Här ger sig Austin ikast med att beskriva doftens komplexitet. Här finns de olika dofterna som förekommer hos hans rosor beskrivna.

    I kapitlet om den engelska rosen i trädgården finns många inspirerande bilder med underbara planteringar. Också engelska rosor i arrangemag är mycket inspirerande. Man blir otroligt sugen på att fylla sitt hem med överdådiga buketter. Slutligen finns en presentation av de rosor som Austin då bedömde som sina bästa varieteter. I nyare upplagor än min har säkert den listan uppdaterats men i denna utgåva vet jag att vissa av rosorna som nämns idag inte bedöms som hans bästa. Även skötseln av rosorna tas upp i ett eget kapitel, men det tillför inte något särskilt. Avslutningsvis får vi veta hur man korsar fram en ny ros.

    Bilderna i denna bok är helt magnifika. Det är ca 150 sidor lättillgänglig text med vackra färgbilder på i princip varje sida. Det är också intressant att ta del av hur arbetet med att få fram dessa rosor sett ut och vad man strävat efter. Austinrosor är i mina ögon bland de vackraste rosor man kan tänka sig, så bara att bläddra i boken är en fest!