Faktabank

England, Cornwall (South-west)

Tregrehan gardens

Tregrehan gardens, Tregrehan, Par, Cornwall PL24 2SJ, UK
Hemsida: http://tregrehan.org/

Visningsträdgård med bla woodland och arboretum. Även en mycket gammal idegransallé. Café
Info o bild, Helene GBG
Uppdaterad 19 juli 2016 av ölandsboel zon I