Faktabank

Fjäderbärare, Ptilophora plumigera

Fjäderbärare

Färg: Brun
Vetenskapligt namn: Fjäderbärare, Ptilophora plumigera
Färg: Brun-orange
Höjd:
Härdighet till zon:
Läge:
Jord:
Förökning: ägg
Uppdaterad: 2006-02-21 09:09:12

Kategori: Varken skade- eller nyttodjur

Uppdaterad 19 juli 2016 av Allt om Trädgård

 • Dagens småkryp.

  Idag presenterar jag en sällsynthet. En liten spinnarfjäril.
  Den finns i ett lövskogsområde intill Lyckebyån som ägs av min far. Ett mycket fint område där jag hittat så pass ovanliga djur som hasselmus och hasselsnok. Vidare har en del av området slagits med lie under cirka 30 år i slåttergille. Området har en fin flora med många skyddsvärda växter. Främst bland dom är Blekinges näst största bestånd av orkiden brudsporre som nu endast finns på nio lokaler i länet. Då slåttarna som skötte området med ålderns rätt inte orkar längre sköts området numera av länsstyrelsen och är biotopskyddat som natura 2000 område.
  Vad biotopskydd och natura 2000 innebär förklaras på denna sida.
  Länsstyrelsen i Blekinge län, Natura 2000
  Nu till dagens småkryp
  Ptilophora plumigera, fjäderbärare
  Fjäderbärare, som är sällsynt ses i oktober och november vid lönnbestånd. Larven lever på lönn, bok och pil. Puppa mörkbrun
  med två krökta taggar. Larv se denna sida.
  Moths and Butterflies of Europe and North Africa
  Mer information på denna sida.
  Nordiska riksmuseet