Faktabank

Fraxinus excelsior

Ask

Jord: Kalkrik
Höjd: 20-30 m
Foto: Abies

Uppdaterad 19 juli 2016 av Anna NV Uppsala