Faktabank

Fuktigt läge


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /seagal/public/wp-content/plugins/seagal-plugin-ads/inc/bmb-ad-inject.php on line 66

Uppdaterad 19 juli 2016 av Anna NV Uppsala

  • Fuktig placering
    Sumprosen, Rosa palustris (en vildros); vill gärna stå med fötterna i vatten. Andra rosor som tål fuktig jord (men kanske inte stående vatten); är Rosa arvensis-hybriderna Venusta Pendula, Ayrshire Splendens och Ruga, alla Rosa helenae-rosor och Rosa multiflora.


  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /seagal/public/wp-content/plugins/seagal-plugin-ads/inc/bmb-ad-inject.php on line 66