Faktabank

Gångar

Vi kryper ofta under våren, det känns därför bra om stigarna är torra redan efter tjällossningen. Först lägger vi ut en genomsläpplig plastväv, som vi förankrar under under avgränsningsmaterialet. Duken hindrar daggmaskarna från att blanda underliggande jord med beläggningen. Normalt har vi ett lager med 5-8 cm med makadam 2-4 mm. Vi slipper då också ogräs i gångarna.

Inlägg och bilder: Rupestris i Halmstad


Uppdaterad 19 juli 2016 av Monica z 4, Nässjö

 • Grus eller bark , plast eller duk?
  Jag har lite olika varianter, men jag är nog mest nöjd med den gång jag har gjort med fiberduk underst och sedan täckbark. Jag har stenar vid sidan om för att hålla barken på plats. Det är väldigt skönt att gå på.

 • Hur gör man en gång med stenmjöl??
  I offentliga miljöer bygger man oftast gångar av ett bärlager med ett slitlager av finare material ovanpå. Stenmjöl är dock en sk samkrossprodukt som består av kornstorlekar från små dammkorn och upp till angiven maxstorlek. Det ger ett tätt och kompakt lager som i trädgårdssammanhang även kan användas utan bärlager.
  Det avgörande för lagrets tjocklek är vilken typ av jord du har i marken där gången skall anläggas. Består marken mest av sand eller grus kan det räcka med ett lager av 10 cm stenmjöl. Har du däremot höga halter av lera eller annat mycket finkornigt material eller om du har en hög mullhalt i jorden, kan det behövas ett lager på upp till 25 cm. I så fall kan du dela upp det i ett bärlager av grövre samkrossmaterial på 20 cm och lägga 5 cm stenmjöl ovanpå. Använder du makadam som består av enbart större stenar i bärlagret måste du lägga en markduk under för att inte leran skall tränga upp mellan stenarna.
  Skall gången även kunna bära cyklar, mopeder eller trädgårdstraktorer bör du öka ovanstående mått mått med ca 10 cm.

 • Grus eller bark , plast eller duk?
  Jag har valt geotextil och fint grus som är behagligt att gå på även för små katter. Jag måste trots det ta bort små frösådda ogräs. Däremot kommer inget igenom duken underifrån.

 • Barkgångar
  Jag har inte några avgränsningar mot tabatterna när det gäller barkgångarna. Däremot har jag ogräsväv under och det gör att barken inte alls förmultnar så fort. Nackdelen/fördelen med att inte ha några avgränsningar är att vissa växter söker sig in på gångarna. I rimlig utsträckning kan det vara ganska charmigt. Går det till överdrift har man emellertid ingen gång kvar till slut.

 • Trampstenar i gräs…
  Tycker jag är suveränt. Vi la fådda bitar av offerdalsschiffer i vår gamla ogräsmatta och nu kör vi över den med gräsklipparen bara – fixat och klart. Jag tycker dessutom det är vackert. Ingen mera ångest över grön grusgång. Fast jag bor förstås i skogen och har en lååång gång.

 • Grusgång
  Varför inte lägga in någon platt sten typ trampsten eller skiffer i gruset. Platta stenar går att hitta i naturen (fråga bara markägaren om lov);. Sen ett tips : lägg tidningar under markduken ,om du har den vanliga markduken så växer det faktiskt upp genom den.

 • Bark i gångar
  jag köpte bark från B-stället för ett par år sedan. Jag har inte bestämt mig vad jag tycker om bark. Den var knölig att gå på som nyutlagd. Perfekt de två på varandra följande åren och sedan var det dax att lägga ut ny eftersom den förmultnade. Men visst var det snyggt.
  Nä jag lutar mer år grus…

 • Gjuta trädgårdsplattor till gångar
  … en form som man kunde använda sig av för att gjuta oregelbundna former.
  Nu har jag hittat en sådan form där man kan gjuta 9 olika plattor på en gång. Kan ses på Homeshop.se under avdelningen trädgård. Jag tror jag skall köpa en sådan form och använda för att gjuta gångar i trädgården.
  ….
  Jag tänker försöka med att gräva ut gångar och fylla på med sand och sedan gjuta ”stenar” direkt på sanden. När betongen har härdat fyller jag på med mer sand så mellanrummen fylls.
  Jag har lerjord hos mig så när det regnar mycket så blir det så klafsigt där vi har gångstråten så något måste vi göra åt det.

  Som jag förstår det så kan man ta bort formen ganska omgående, man skall inte vänta på att bruket skall stelna helt. Det bruk man använder är väl också, tror jag, såpass fast att det inte flyter ut när man tar bort formen.
  I katalogen står det att man skall fylla formen med färdigblandat bruk, ta bort formen och jämna till kanterna.

 • Trädgårdsgångar -hur gör ni?
  Jag har lagt markväv åsså lagt ca 4 cm grus ovanpå(se i mitt album Köksträdgården);. Man kan lägga markduk och lägga färsk bark också.