Faktabank

Gotland, Visby

De Badande Wännernas botaniska trädgård

Huvudingången ligger i hörnet Strandgatan – S:t Olofs gränd
621 81 Visby
Hemsida: http://www.visbybotan.se/index.html
Botanisk trädgård
Info, Kristina i Småland

Uppdaterad 19 juli 2016 av ölandsboel zon I