Faktabank

Groda, Rana sp.

Groda

Färg: Grå
Vetenskapligt namn: Groda, Rana sp.
Färg: Gråbrun
Höjd:
Härdighet till zon:
Läge: Groddjur
Jord:
Förökning:
Uppdaterad: 2005-03-06 15:39:27

Kategori: Nyttodjur
Längd: 5-10 cm

Uppdaterad 19 juli 2016 av Allt om Trädgård

  • Det finns ett antal grodarter i Sverige. Huvudsaklig föda är insekter, larver och sniglar. Grodorna leker på våren, lägger äggen i vatten, och ynglen utvecklas i vatten. Blir landlevande som vuxna. Hanarna övefrvintrtar oftast i bottenslammet i vattendrag, honor och vissa hanar på skyddade och fuktiga platser till lands.