Faktabank

Importera växter

Observera att uppgifterna kan ändras och bli inaktuella.

Bild: Anette på Boäng

Uppdaterad 19 juli 2016 av Monica z 4, Nässjö

 • Anette på Boäng/ nov 07 2012

  Jag tog mig för att beställa några syrener, bara för att det var kul. Kan meddela att Jordbruksverket nu tar ut en avgift på 450 kr för att syna försändelse försedd med phyto (eller för den delen utan också, men då kommer den inte in ;).

  Det blir inte billigt, man får ju även betala moms på varuvärdet och på frakten, märk väl.
  Tur att det var ovanliga, roliga sorter och ganska många plantor, för det blir nog inte nån ny beställning…….
  Sen lär det komma en räkning på minst 100 kr till för att posten sköter förtullningen, den brukar dröja ett tag.

  Totalt blev avgifterna mer än varuvärdet (frakt, moms, tull, phyto, växtskyddsavgift). Man skall ha stordrift för att göra sånt här 😉

 • Lotta i Gbg / apr 10 2007

  Ändrade regler vid import från USA!

  För kännedom för den som kan tänkas vara intresserad.
  Jag fick precis ett mail från min irisleverantör i USA. De skrev att deras ”agriculture inspector” som skulle inspektera mina plantor som skulle skickas i morgon låtit meddela att EU hade ändrat sina regler igen för imnport av plantor. Nu krävs att min leverantörs trädgård inspekteras 3 gånger i tre veckor innan mina plantorna kan skickas. Tyvärr gör detta att de inte kan skicka förrän i mitten av augusti, för tiden för vårplantering rinner ut.
  (Jag blev galen när jag läste detta);

 • Kerstin i Växjö / jan 2013

  Beställa växter från icke EU -moms och tullavgifter

  När du beställer en vara från ett land utanför EU räknas det som privatimport och det betyder att du måste betala tull och andra avgifter. När man köper varor från plats utanför EU ska också importmoms betalas till tullen. Detta gäller för både företagare och privatpersoner. Det är den som är betalningsskyldig enligt tullagstiftningen som ska betala momsen. Detta är som regel den som för in varorna.
  Posten har ett samarbete med tullen och de tar ut dessa avgifter åt tullen. Det går att läsa mer om detta på tullens hemsida, http://www.tullverket.se

 • Kerstin i Växjö / jan 2013

  Svar på frågan vad VAT är – företagare

  Eftersom jag jobbar med detta till vardags (momsexpert på Skatteverket); och det synes finnas de som åberopat VAT-nummer kan jag också berätta vad som gäller i dessa fall (samma i Sverige och Finland dock ej i Norge som inte tillhör EU);.
  Vid varuförsäljning från ett EU-land till ett annat, t.ex. från Tyskland till Sverige eller Finland och det inte är en privatperson som handlar utan ett företag ska företagets VAT-nummer (momsregistreringsnummer); anges till säljaren, dvs. det tyska företaget. VAT-nummer får endast användas om varuinköpet har gjorts för företagets verksamhet. När ett VAT-nummer angetts ska säljaren dvs. det tsyka företaget ange detta nummer på fakturan och inte debitera någon moms i säljarlandet. Köparen ska i stället ta upp moms på sitt inköp. Detta innebär, om köparens är ett svenskt företag, att köper man för 100 euro ska detta räknas om till svenska kronor. Vi antar att det blir 1000 kronor (för enkelhetens skull, vet att kursen är lägre);. Detta belopp, dvs. 1000 kronor, ska köparen sedan ange i sin skattedeklaration som varuinköp från annat EU-land och sedan ska köparen ta ut moms på detta inköp med 25 %, dvs. 250 kronor. Om köparen ska använda inköpet i verksamheten och avdragsrätt föreligger normalt i verksamheten ska dessa 250 kronorna anges även som ingående skatt samtidigt, vilket innebär ett nollsummespel i praktiken. Fördelen med detta är att företagaren slipper ligga ute med pengar som han var tvungen att göra till tullen innan EU-inträdet.

 • Kerstin i Växjö / jan 2013

  Svar på frågan vad VAT är och hur detta funkar

  Momsfrågan tror jag nog att jag kan besvara (mitt vardagsjobb);. VAT betyder Value added tax som är moms på engelska. Vi har i stort sett gemensamma regler om moms inom EU. Garanterat så är reglerna mellan länderna lika. Jag ska försöka förklara så enkelt jag nu kan.
  När ett tyskt företag säljer varor till privatpersoner i Sverige ska moms betalas i Tyskland (lägre standardskattesats 19 proc.än i Sverige som har 25 %);. Om du beställer från Sverige får du alltså betala 25 proc. moms på alla dina olika trädgårdsinköp jämfört med i Tyskland bara 19 %. Om man i katalogen har angett med eller utan moms i priset kan jag inte svara på men jag tror efter en snabb titt att det är priser med moms. Enligt gällande regler inom EU ska momsen öppet debiteras på fakturan och jag tror bara det är det saom skett.

  När privatpersoner från Sverige köper från Tyskland och när deras postorderförsäljning mot Sverige totalt överstiger
  320 000 kronor kommer det tyska företaget att bli skyldigt att betala svensk moms i stället. Eftersom det tyska företaget har lagt på tysk moms så lär inte detta ha skett.
  Det finns alltså ingen möjlighet att köpa momsfritt mellan EU-länder.
  Jag hoppas att detta svar innebär att ni inte behöver irritera er på VAT på fakturan mer (momsen är ju lägre än om ni köpt samma i Sverige);.