Faktabank

Jord : funderingar kring grunden för vår tillvaro

Håkan Wallander

Förlag: Atlantis
ISBN: 9789173535465
Utgivningsår: 2012

Uppdaterad 19 juli 2016 av Inger P

  • Det är inte en utpräglad trädgårdsbok men eftersom att den handlar om just jord så blir den omedelbart relevant för oss trädgårdsodlare.

    Wallander är professor i markbiologi och kanske inte helt oväntat så är boken skriven utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Men berättelsen i boken är inte universitetslärarens utan naturälskarens och resenärens. Som läsare får man följa på resor över hela världen och besöka jordar i norra Afrika, Amazonas och Abisko.

    I bokens berättelser är värdefull naturvetenskaplig information om jordar insprängd. Wallander undviker inte för att förklara jordarnas egenskaper med parametrar som t ex pH och fosforhalt. Trots detta torde boken vara tillgänglig för de flesta eftersom att de naturvetenskapliga förklaringarna hålls klara och enkla.

    I centrum i berättelsen står livet i marken där svamparna har en nyckelroll. Det är samspelet mellan mineralerna och organismerna som bygger upp jorden och ger olika växter förutsättningar att växa i den. Wallander förmedlar att jord inte är något statiskt och sterilt utan istället en dynamisk livsfylld matris genom vilken grundämnena flödar.

    Jag tror att denna bok är värdefull för alla trädgårdsodlare – inte minst för att den sätter ljuskäglan på att jord är lika mycket liv som det är mineraler.