Faktabank

Jordförbättring

Bild tagen av Kerstin i Uppsala, zon: 3-4

Uppdaterad 19 juli 2016 av Monica z 4, Nässjö

 • Anja i Gunnilse / mar 15 2007

  När man vill jordförbättra så avser man att jordens struktur skall förbättras rent allmänt – typ har du lerjord skall man tillföra jorden humusämnen (dvs mullämnen);och och något som får leran att bli mindre kompakt (själv har jag blandat i grus);. Eller när du har sandjord måste jorden förbättras så att den innehåller mer fuktbindande ämnen och mer näring.
  När du tillsätter barkmull tillför du också mullämnen i sanden, vilket måste vara bra. Dessutom har du tillsatt kogödsel som ger långtidsverkande näring och förbättrar jorstrukturen.
  Men planteringsjord innehåller både näringar och strukrurförbätrande ämnen (ofta torv och sand och ev lera);.
  Så egentligen vet jag inte om det spelar någon som helst roll vilken av dessa produkter du använder för att förbättra sandjorden till perenner.

 • Rolf i Västmanland / feb 10 2004

  Jo den där hästskiten igen… och Gröna rum.
  Det verkar väldigt överdrivet att tala om 8 år gammal hästskit tycker också jag. Men dom sa också att det inte var så mycket näring kvar utan tillförde den som jordförbättring.

 • Anna NV Uppsala / feb 07 2004

  Om bark och kväve.
  Eftersom jag generellt använder bark som jordförbättringsmedel i min styva lera, tillsammans med brunnen hästgödsel (med spån som strö); vill jag ändå tala om att det går utmärkt. Det bara sprutar rosor ur jorden, de får inget annat än naturgödsel och de har aldrig hört talas om något som heter kvävebrist.
  Men naturligtvis kan man inte bara ta homeopatisk dos gödsel till en jordblandning som innehåller bark eller spån eller flis, då blir det för mycket konkurrens om kvävet. Det måste bli kväve åt både växterna och åt de mikrober som bryter ned bark och trä. Jag tar lika mycket från gödselhögen (med spån); som jag tar från barkhögen, det brukar bli bra.

 • Anna NV Uppsala / feb 07 2004

  Bark + dynga = nam-nam.
  Barken stjäl inte kvävet, bara lånar! Kvävet binds av alla mikrober som ser barken som en (hårdsmält?); energikälla och behöver lite kväve för att ruljangsen ska gå runt. Kvävet finns kvar och kommer marken och växterna tillgodo så småningom – men det tar tid förstås. Har man bark i jorden måste det till en extra ranson av något kväverikt.

 • Kenneth på Söder / feb 07 2004

  Färsk täckbark är inte bra, du måste kompostera den i flera år om den ska gå att använda till växter. Den bryts ner sakta, lägg på hög men använd den inte som jordförbättring.

 • Hannele / feb 06 2004

  Ett sätt att förbättra jorden inför våren är att lägga ca 10 cm grönkompost – löv, gräsklipp, grönsaksblast och liknande – ovanpå rabatten. Jorden får en del kväve, maskarna och mikroorganismer jobbar för fullt. På våren gräver man ner alltihopa och vet att jorden innehåller en hel del näring för kommande säsongen. Enklare kan det inte bli.