Faktabank

Kålfluga, Delia sp.

Kålfluga

Färg: Svart
Vetenskapligt namn: Kålfluga, Delia sp.
Färg: Svart/grå
Höjd:
Härdighet till zon:
Läge: Tvåvingar
Jord:
Förökning: Ägg/larver
Uppdaterad: 2005-03-06 09:26:53

Kategori: Skadedjur
Längd: 6-8 mm
Åtgärd: Täckning av mark runt plantor

Uppdaterad 19 juli 2016 av Allt om Trädgård

  • Kålflugan lägger sina ägg i jorden i närheten av kålväxter, t ex kålrot, blomkål, rädisor mm. Larverna angriper sedan växternas sötter så att växten vissnar och dör. Flugorna övervintrar som puppor.