Faktabank

Larix decidua

Europeisk lärk

Vetenskapligt namn: Larix decidua
Zon: 5
Läge: Sol
Jord: Mullrik
Höjd: 15-30 m
Foto: Abies

Uppdaterad 19 juli 2016 av Anna NV Uppsala

 • Utifrån bekrivningen ovan så är jag skapligt säker på att det är Larix decidua jag har:

  – Röda honblommor/småkottar
  – 40-50 kottefjäll
  – Höstfärgen kommer först i november.

  Jag köpte några småplantor från en skogsplantskola ca 1990, och nu har de vuxit till rätt rejäla träd. De växer i lera som förbättrats med grus, bark och brunnen hästgödsel.

  Komplettering juli 2013: De unga årsskotten är kala, ej håriga, vilket stärker att detta är L. decidua.


 • Hur skiljer man mellan Larix decidua och Larix sibirica?

  Virtuella floran skriver: Lärk är den vanligaste av de lärkträdsarter som förekommer i Sverige. Den liknar den sibiriska lärken (L. sibirica), men den senare har har blekt gulgröna unga honkottar (… de är röda hos L. decidua), håriga släta fröfjäll, samt något längre barr än lärk.

  Collins Tree Guide skriver att L decidua har kala skott medan de nya skotten på L. sibirica är håriga.

  Abies har meddelat följande:

  Larix sibirica
  – stammen rak, smal i toppen
  – unga kottar är håriga och fjällen otydliga
  – unga kottar är gröna och runda, ca 30 fjäll
  – platta barr med två längsgående strimmor undertill
  – grenspetsarna hänger sällan
  – samkönad, honblomman rödgul (flushed red) eller grönaktig, hanblomman gulaktig
  – får tidigare höstfärg än deciduan

  Larix decidua
  – stammen kan vara krokig
  – toppen bredare
  – äggformad och röd kotte med 40-50 fjäll
  – yttre grenspetsarna hänger ofta
  – samkönad, honblomman röd, hanblomman gulaktig
  – höstfärg senare än sibirican

 • Samma träd med skador av grovticka, Phaeolus schweinitzii, på den här enorma sidogrenen. Brunröta. Långsam. Kan ta tiotals år innan trädet är förstört. Andra gäster är klibbticka och svavelticka. Klibbticka, Fomitopsis pinicola till höger.