Faktabank

Liten granbarrlus, Adelges laricis

Liten granbarrlus

Färg: Svart
Vetenskapligt namn: Liten granbarrlus, Adelges laricis
Färg: Svart
Höjd:
Härdighet till zon:
Läge:
Jord:
Förökning: ägg
Uppdaterad: 2006-04-01 09:55:59

Kategori: Skadeorganism

Bild tagen av Kjell från Blomsterglädjen, zon: 2

Uppdaterad 19 juli 2016 av Allt om Trädgård

  • Dagens småkryp.

    Dagens bild visar inte ens ett djur, utan vad insekter kan få växter att bilda. I detta fall är det gran som fått hyresgäster och då bildat hus till dom. Det finns en mångfald insekter som får växter att bilda galler som tjänar insektslarverna både som hus och föda. Dessa galler kan bildas av flera insektsgrupper.
    Adelges laricis, liten granbarrlus
    Dessa små kotteliknande gallbildningarna innehåller ofta hundratals små löss i flera hålrum.. På våren lägger honorna sina ägg vid basen av granbarr. Dessa sväller upp och bildar ananasgaller. I dessa utvecklas vingade honor som så småningom lämnar den torkade gallen och flyger över till lärkträd. Där förökas de ytterligare genom könlös förökning. Mot hösten utvecklas åter vingade honor som flyger till gran och lägger ägg. Av dessa bildas hannar och honor, Befruktade honor lägger ägg som kläcks redan på hösten. Granbarrlusen övervintrar sedan som larver, som sedan på våren blir honor och så startar cykeln om igen. Detta är ett exempel på hur komplicerad livscykeln är hos en del insekter. Här är bild på lusen.
    Forestry Images