Faktabank

Narcissus

Narciss-släktet, Gruppindelning

Information om gruppindelning är hämtad från Royal Horticultural Society (RHS).

Grupp 1: Långkroniga. Trumpeten är lika lång eller längre än kalkbladen. En blomma per stjälk.

Grupp 2: Storkroniga. En blomma per stjälk. Kronan är mer än en tredjedel så lång men inte lika lång som kalkbladen.

Grupp 3: Småkroniga. En blomma per stjälk. Kronan är inte längre än en tredjedel av kalkbladen.

Grupp 4: Narcisser med fyllda blommor. En eller flera blommor per stjälk. Blommorna är fyllda med dubbla kalkblad eller krona eller både och.

Grupp 5: Triandrusgruppen, Orkidénarcisser. Odlade former av N. triandrus. Två eller flera nickande blommor per stjälk. Bakåtböjda kalkblad.

Grupp 6: Cyklamineusgruppen. Odlade former av N. cyclamineus. Kalkbladen kraftigt bakåtböjda, blomman i spetsig vinkel mot stjälken (nedåtriktad). En blomma per stjälk.

Grupp 7: Jonquillagruppen, Trädgårdsjonkvill. Odlade former av N. jonquilla. 1-5 blommor per stjälk, oftast doftande.

Grupp 8. Tazettagruppen, Trädgårdstazett. Odlade former av N. Tazetta. 3-20 blommor på en stadig, hög stjälk. Oftast doftande. Kalkbladen är inte bakåtriktade.

Grupp 9: Odlade former av N. poeticus, Poetnarcisser. Vanligtvis en blomma per stjälk. Kalkbladen rent vita. Kronan är mycket kort, oftast med grön och/eller gul mitt och med en röd kant men kan också vara enfärgad. Doftande blommor.

Grupp 10: Bulbocodiumgruppen, Krinolinnarciss. Odlade former av N. bulbocodium. Vanligtvis en blomma per stjälk. Kalkbladen är obetydliga i jämförelse med kronan.

Grupp 11: Narcisser med delad krona. Oftast en blomma per stjälk. Två undergrupper finns:
11a: Collar – krondelarna ligger ovanpå kalkbladen.
11b: Papillon – blomman har omväxlande kronsegment och kalkbladssegment.

Grupp 12: Narcisser som inte passar in i någon annan grupp.

Grupp 13: Narcisser som uteslutande kännetecknas av botaniskt namn.

Uppdaterad 19 juli 2016 av Gunilla i Ekeby