Faktabank

Okulering


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /seagal/public/wp-content/plugins/seagal-plugin-dfp/inc/bmb-ad-inject.php on line 66

Uppdaterad 19 juli 2016 av Anna NV Uppsala

  • I en gammel bok jeg har er det nevnt flere måter å pode roser på, bl.a. ved å skjære en ”V” eller kløft i stammen og i kvisten som passer sammen som ”pin-plog”. Skråskjæring av stamme og kvist er også være en mulighet. Okulering skal i grunnen være like lett/vanskelig i følge boken min. Det står også at det går en tid før man blir flink til å pode og at noen sorter kan være betydelig vanskeligere enn andre å få til. Det aller viktigste er skalpellskarpt redskap og absolutt rene snittflater.
    Grunnstammene må visst være i vekst og ha sevje i seg for at det skal gro sammen. Man må visst regne med noe svinn de første gangene man gjør det.
    Noen få sorter tar visst også lettere på ”canina inermis” enn multiflora. Det er noe jeg nettopp fikk høre fra en planteskole i Tyskland.


  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /seagal/public/wp-content/plugins/seagal-plugin-dfp/inc/bmb-ad-inject.php on line 66