Faktabank

Öland, Byxelkrok

B´STRÖÖ Träd o Buskar

Zon: 1
Plantskola med inriktning på ovanliga träd och buskar.
Karlsborgsvägen 14
38775 Byxelkrok
073-5221842
Mail: boelthorsell@gmail.com
Hemsida www.bstrootradobuskar.se
Uppdaterad 19 juli 2016 av ölandsboel zon I