Faktabank

Phyllotreta m fl släkten

Jordloppor

Vetenskapligt namn: Phyllotreta m fl släkten
Färg: Varierande
Höjd:
Härdighet till zon:
Läge: Skalbaggar
Jord:
Förökning: ägg-larv
Uppdaterad: 2006-10-17 14:25:02

Kategori: Skadedjur
Längd: 2 – 3 mm
Åtgärd: Täckning med fiberduk,

Uppdaterad 19 juli 2016 av Allt om Trädgård

  • Gnager och fördärvar framför allt unga plantor av kålväxter. Finns flera arter. Rapsjordloppa är helt svart, några arter är svart-gulrandiga. Bekämpas med kombination av fiberduk och riklig bevattning.