Faktabank

Quercus robur

Ek

Vetenskapligt namn: Quercus robur
Foto: Abies

Uppdaterad 19 juli 2016 av Anna NV Uppsala

  • Svavelticka, Laetiporus sulphureus. Dekorativ. Angriper friska träd. Först dör enstaka grenar, på sikt hela trädet. Brunröta.

  • Eken känns lätt igen också på vintern, dels av sitt habitus, dels av sin trubbiga femkantade vinterknopp. Skär man itu grenspetsen syns en tydlig stjärnbild.
    Bäst som solitär. Djupt rotsystem och långa grenar i näringsrik jord eller på kargare bergsmark. Sås eller planteras. Sprids av nötskrikor och ekorrar. Värdträd för lavar, insekter, fjärilar och skalbaggar men också svavelticka, styvskinn och grentaggsvamp.
    Uppbyggnadsbeskärning. Gamla torra grenar tas bort ifall de är farliga för omgivningen.
    Nordgränsen förflyttas långsamt norrut i takt med varmare klimat?