Faktabank

Rosenskottstekel, Ardis bipunctata

Rosenskottstekel

Färg: Gul
Vetenskapligt namn: Rosenskottstekel, Ardis bipunctata
Färg: gul
Höjd:
Härdighet till zon:
Läge: Steklar
Jord:
Förökning: ägg-larv
Uppdaterad: 2005-07-08 09:09:14

Kategori: Skadedjur
Längd: 1-4 cm
Åtgärd: Handplockning

Bild tagen av Birgitta i Hensmåla

Uppdaterad 19 juli 2016 av Allt om Trädgård

  • Rosenskottstekel (Ardis brunniveris);
    De gulbruna, brunhövdade 10 ­ 12 mm. långa larverna lever i nya skott och äter sig allt längre ned. Det skadade skottet svartnar och skrumpnar.
    Bekämpning:
    De skadade skottet skäras av och brännas så snart skadan ses.