Faktabank

Småland, Jönköping

Rosenlunds rosarium

Lindallévägen 9.
Jönköping
Hemsida; http://www.jonkoping.se/upplevagora/friluftslivochmotion/parker/rosariet.4.14be7193136a0d804b7238a.html

Uppdaterad 19 juli 2016 av ölandsboel zon I