Faktabank

Södermanland, Linudden, Nyköping

Linuddens plantskola

Flachens väg 1
Linudden,
611 92 Nyköping
Hemsida: http://www.linudden.se/index.htm

Vår mest oumbärliga, värd att åka en massa mil till. Specialitet ovanliga och svåråtkomliga Rhododendron och Magnolior, även andra buskar och träd plus ovanliga perenner/citat, Inger P zon 3

Uppdaterad 19 juli 2016 av ölandsboel zon I