Faktabank

Sömntornsstekel, Diplopepis rosae

Sömntornsstekel

Vetenskapligt namn: Sömntornsstekel, Diplopepis rosae
Färg: rödbrun
Höjd:
Härdighet till zon:
Läge: Steklar
Jord:
Förökning: ägg-larv
Uppdaterad: 2005-09-13 16:29:32

Kategori: Varken skade- eller nyttodjur
Längd: 3-5 mm

Bild tagen av Kjell från Blomsterglädjen, zon: 2

Uppdaterad 19 juli 2016 av Allt om Trädgård

 • Dagens småkryp.

  Dagens småkryp är också knappt aldrig uppmärksammad. Destu mer uppmärsammas de galler som den åstadkommer på nyponbuskarna.
  Som ofta förr i tiden trodde man att sådana här avvikande utseende på växterna hade läkande egenskaper.
  Diplolepis rosae, sömntornstekel.
  Dessa galler kallas sedan gammalt för sömntornar. Man trodde att en sådan under kudden gav god sömn. Man brukade
  också dryga ut piptobaken med den. Stekeln lägger tidigt på våren sina ägg i en knopp på nyponbusken. Knoppen slår inte ut
  på vanligt sätt utan förvandlas till en tovig boll med små rum för larverna. Dessa lever på gallen, förpuppas och övervintrar i
  sina kamrar. På våren tar sig steklarna ut. De flesta är honor och de flesta lägger sina ägg utan befruktning.
  Bilder på dessa sidor, både på gallen och insekten.
  Floral Images
  Balades Naturalistes

 • Det man ser är den gallbildning som larverna bildar genom att reta bladanlagen så att de missbildas till en s. k. sömntorn, också kallad roskung eller bedeguar. Larverna lever väl skyddade inne i gallbildningen, förpiuppas där och kommer fram på våren som små orangesvarta steklar. Förekommer framför allt på vildrosor upp till dalälven.