Faktabank

Svampsjukdomar diverse

Foto: Fiffiga Frun z6

Uppdaterad 19 juli 2016 av Anna NV Uppsala

 • BIDRAG FRÅN KENNETH K I GÖTEBORG / OKT 05 2004

  Päronrost och hagtornsrost
  är två närbesläktade men olika svampar, som dock fungerar likadant, d v s värdväxlar med enar, främst de kinesiska. Orsaken till att den här sjukdomen fått en sådan utbredning är sannolikt modet med olika barrväxter, som kom på 60- och 70-talet. Varje trädgård med självaktning skulle ha en massa olika s k vintergröna, varav just de kinesiska enarna var en riktig storfavorit. Många av dessa finns fortfarande kvar och är en ständig källa för svampen att dra sig tillbaka till. Man kan räkna med att om det finns enar inom 500 m så är det omöjligt att bli av med sjukdomen.

 • BIDRAG FRÅN INGRID Z 5 / JUN 27 2004

  Orange samlingar under bladen på Salix helvetica?
  Låter som pilrost, det är inte trevligt enligt mina erfarenheter. Sköt om träden på bästa sätt, ge dem näring och se till att de har de bästa förutsättningar de kan få. En god tillväxt som ger starka och friska plantor är det bästa motmedlet, då klarar de själva att hålla tillbaks rostangreppet. Skär bort angripna delar, blad och grenar med pilrost ska inte kastas i komposten utan i soporna, det kan annars smitta.

 • BIDRAG FRÅN ROLF I VÄSTMANLAND / FEB 21 2005

  Att klara potatisen från brunröta
  Jag följer inte reglerna om växelbruk slaviskt för jag odlar mer potatis än vad som förutsätts i ett 4-årigt växelbruk. Jag gödslar halva landet varje år och sätter potatisen på den ogödslade delen. Det brukar fungera bra, men givetvis utsätter jag mig för större risker med sjukdomar. Det som brukar drabba är potatisbladmögel, men det slipper man inte undan ens med 4-årigt odlingsintervall. Det problemet löser jag genom att förgro all potatis, även vinterpotatisen (den ligger redan framme ljust och svalt);. Så kommer den igång mycket snabbare och när bladmöglet slår till i slutet juli/början av augusti har det redan bildats mycket knölar av normal konsumtionsstorlek så att jag kan slå av blasten och undvika att sjukdomen går ner i knölarna.

 • BIDRAG FRÅN ÅSA S / AUG 20 2005
  Hornrost mycket vanligt på rönn vissa år hittar man ganska mycket, detta är en svampsjukdom men man brukar inte hålla på och bekämpa hornrost, tror inte det finns några godkända medel mot detta och trädet tar ingen större skada av angreppen.

  Foto: Fiffiga Frun

 • BIDRAG FRÅN ANETTE PÅ BOÄNG / SEP 19 2006

  Honungsskivling
  Angreppen känns igen ffa genom barkskadorna.
  Vi har hittat svampkroppar också på marken i närheten vissa år. Olvonen är också angripna tyvärr.
  Smittkällan är en gammal kastanjestubbe som stod kvar sedan förra ägaren. Den skall också grävas bort nu. På den kan vi se de sk ”bootlace” dvs svarta rhizomer som ser ut som skosnören eller torra svarta rottrådar.
  Tidigare har vi tagit bort ett blodplommon som knappt hade något rotsystem kvar alls. Det stod alldeles i närheten av den angripna stubben.