Faktabank

Träd, barkskador

Skador av hare, sork, mm

Foto: Claes Sörmland. Bilden föreställer en avgnagd Sorbus ‘Dodong’.

Uppdaterad 19 juli 2016 av Anna NV Uppsala

 • FRÅGA PÅ FORUMET
  Kan man mildra det sår som blivit när haren varit framme o gnagt på stammen? Han har inte gnagt runt om, det är lite kvar.

  SVAR
  Vid den här tiden är det nog inget att göra mer än se till att det hålls så torrt det går. /Kenneth på Söder

  För att trädet skall klara sej i längden, tror jag att det bör finnas ognagd bark på minst 20% av omkretsen. Bäst att inte göra någonting som håller inne fukten. Låt skadan vara och förhindra att den dumma haren gnager mera! /MagganRo

  Ibland kan det också vara så att djuren inte gnagt hela vägen in till veden. Då finns det cellager kvar som kan återbilda bark. Fast det gäller nog oftast sorkskador?! /Claes Sörmland