Faktabank

Uppland, Uppsala

Funbo Plantskola

Framtidsvägen 1
755 97 Uppsala
Tel: 018/ 36 31 54
Hemsida: http://www.funboplantskola.se/

Uppdaterad 19 juli 2016 av ölandsboel zon I