Faktabank

Västergötland, Göteborg

Trädgårdsföreningen i Göteborg

Slussgatan 1
401 22 Göteborg
Hemsida: http://www.tradgardsforeningen.se/

Stadspark med stort rosarium, café
Info o bild, Helene GBG zon I

Uppdaterad 19 juli 2016 av ölandsboel zon I