På vintern står fikonet i vår vinterträdgård, på sommaren står det utomhus. Vi har gödslat med kogödsel på påse. Trädet växer dåligt, har börjat tappa blad och de blad som sitter kvar är rostfärgade med tydliga gröna nerver. Jag ser inga skadeinsekter. Varför trivs inte fikonträdet?

Svar: Jag tror att ditt fikonträd lider av magnesiumbrist på grund av för sur jord. I sur jord blir magnesium svårtillgängligt för växten och brist på magnesium kan visa sig på det sätt som du beskriver.

Fikon trivs i kalkhaltig – alltså neutral till basisk – jord. Blanda i dolomitmjöl (trädgårdskalk) som innehåller både kalk och magnesium i jorden. Planterar du om fikonet kan jorden bestå av 60 procent rosjord, 20 procent marmorkross, 10 procent sand, 10 procent granulerad lera samt en rejäl näve dolomitmjöl. Blanda allt väl.