På min doftranka har det utvecklats något slags frökapsel eller frukt. Jag har aldrig sett något liknande. Hur kommer det sig att detta plötsligt händer, och vad är det?

Svar: Någon liten pollinerande insekt har varit inne på besök och då är det inte så ovanligt att frukter bildas på doftranka.

Får frukten sitta kvar spricker den till slut upp av sig själv. Fröna går att så, men det är inte säkert att de frösådda plantorna blir lika blomvilliga och rikblommande som moderplantan, men de blir i alla fall lika väldoftande.