Här finns fler sorter till listan av fruktträd som även är ljuvliga prydnadsträd. Hela artikeln 'Under vita skyar', av Susanna Rosén, går att läsa i Allt om Trädgård nr.7 2013.

Päron för

Liten trädgård:
’Aunes päron’, självfertilt, zon 4 (B), spaljéform av ’Carola’ zon 3 (Z), ’Clara Frijs’ zon 3 (Z). Sorter som växer på grundstam ’Pyrodwarf’ (E).

Tidig skörd:
’Augustipäron’ zon 4 (B) (E) (Z) , ’Colorée de Juillet’ zon 2 – 3 (E), ’Göteborgs Diamant’ zon 4 (Z).

Extra härdighet:
’Augustipäron’ zon 4 (E)(Z), ’Gråpäron’ zon 4 (E)(Z), ’Göteborgs diamant’ zon 4 (E)(Z), ’Hovsta’ zon 4 (E), ’Olga’ ( inte så gott, men superhärdigt) zon 5 (B).

Äpple för

Liten trädgård:
’Discovery’ zon 2 (E), ’Gyllenkroks astrakan’ zon 4 (E), ’James Grieve’ zon 3 är naturligt svagväxande (E), ’Pirja’ eller familjeträd med ’Pirja’ som grundträd, zon 5 (B). Träd på svagväxande grundstam B9, pelaräppleträd, kordong- och spaljéträd passar den lilla trädgården (E). Exempel på sorter på grundstam B9 är ’Amorosa’ zon 4 (Z), ’Fredrik’ zon 3 (Z), ’Åkerö’ zon 5 (Z).

Tidig skörd:
’Discovery’ zon 2 (E), ’Gerby tidiga’ zon 4 (B), ’Gyllenkroks astrakan’ zon 4 (E)(Z), ’Hampus’ zon 3 (Z), ’Pirja’ zon 5 (B), ’Transparent Blanche’ zon 5 – 6 (Z).

Extra härdighet:
’Antonovska’
zon 6 (Z), ’Borgovskoje’ zon 5 – 6 (B), ’P J Bergius’ zon 5 (E), ’Rödluvan’ zon 6 (E)(Z), ’Silva’ zon 6 (E)(Z), ’Tsarens sköld’ zon 5 – 6 (B).

Körsbär för

Liten trädgård:
’Büttners Späte Rote’ zon 3 – 4 (Z), ’Chokladkörsbär’ zon 4 – 5 (B)(Z) , ’Chokoladnaja’ zon 4 – 5 (B), lågväxande träd eller buske, ’Lettisk Låg’ zon 5 (Z), ’Nordia’ zon 6 (Z). Träd förädlade på grundstammen ’Gisela 5’, så kallade ”Pysslingträd” (E) (Z).

Tidig skörd:
’Almore’ zon 3 (E)(Z), ’Fryksås’ zon 5 (Z), ’Gårdebo’ zon 4 (Z), ’Lettisk låg’ zon 5 (B), ’Merton Premier’ zon 3 (E), ’Stor Svart Bigarrå’ zon 2 (Z).

Extra härdighet:
’Chokladkörsbär’ zon 4 – 5 (B), ’Gårdebo’ zon 4 (E)(Z), ’Fryksås’ zon 5 (E), ’Lettisk låg’ zon 5 (B), ’Ostheimer’ zon 5 (Z), ’Skuggmorell’ zon 6 (Z), ’Sunburst’ zon 4 (Z).

Köpställen

B= Blomqvists plantskola. Deras tips på sorter för små trädgårdar är naturligt småvuxna. De finns också sorter som ympats på dvärggrundstammar för att få små fruktträd.

E= Elitplantsstationen läs  mer på alltomtradgard.se

Z= Zetas trädgård

TEXT: Susanna Rosén

NUVARANDE Fruktträd som prydnad
NÄSTA Trädgårdsresa till Toscana – GENOMFÖRD