Mina Åkeröäpplen blev glasartade inuti, ungefär som glasastrakan. Det har inte hänt förut. Vad beror det på?

Svar:  Glasigheten beror på att celler har spruckit och det har runnit ut vätska i cellmellanrummen. Vissa äppelsorter gör så här, till exempel Kalmar Glasäpple, Husmoder, Rossvik, Gyllenkroks Atrakan, Sickelsjö vinäpple och Oranie.

Detta händer ibland, när sommaren varit lång, riktigt varm och solig, eller när det är få och extra stora frukter som får hänga kvar länge. För mycket kvävegödsel kan också vara en bidragande orsak till att det blir få men stora glasiga äpplen.

Det finns både fördelar och nackdelar med att ett äpple blir glasigt.  Glasigheten förhöjer ofta smaken på äpplet. Samtidigt blir det glasiga äpplet mindre hållbart. Vilket försvårar lagring.