Vi har en stor rododendronbuske som är över 20 år gammal. I höstas fick den missfärgade gula blad som slokar. Den verkar inte må så bra. Kan det vara någon näringsbrist?

Svar: Ja, din rododendron behöver tillskott av rododendronnäring, ny rododendronjord och torvmull som alla sänker pH-värdet i jorden.

Gödsla med rododendrongödsel 2–3 gånger under våren och försommaren.

Järn och mangan är mycket viktiga näringsämnen för rododendron. Vid lågt pH, alltså sur jord, blir järn och mangan lättlösligt och lätta att ta upp. Det gäller alltså att sänka pH-värdet i jorden.