Två av våra fruktträd har stora svulstiga håligheter. De har inte blivit skadade av oss. Vad är det? Går det att rädda träden?

Svar: Träden kan ha blivit angripna av fruktträdkräfta, som har blivit inkörsport för rötsvamp.

För att förebygga angrepp bör man plantera fruktträd på väldränerad mark. Undvik att ge kraftig kvävegödsling som till exempel gräsklipp, sent på säsongen. Om det är grenarna som är angripna, skär bort dem. Mindre härdiga arter/sorter angrips lättare. Är det mycket omfattande angrepp så är det bäst att ta bort trädet.