Snigel eller snäcka? Är det en mördarsnigel eller inte? Om du är osäker finns det en bestämningsnyckel för sniglar på nätet.

Om du är osäker på vilken snigel du har i trädgården har Riksförbundet Svensk Trädgård en användbar bestämningsnyckel på nätet för de vanligaste svenska sniglarna i trädgården.

Gäller det mördarsniglar så ska de bekämpas, medan andra sniglar som hör hemma i den svenska naturen bör lämnas ifred.

Bestämningsnyckel för svenska sniglar

TEXT: Susanna Rosén