Den bästa tiden för plantering är nu! Plantskolorna har hyllorna fulla av lökar, och med lite tur kan du fynda växter på rea. Många träd och buskar kan du plantera långt in på hösten. Här får du de bästa tipsen för en lyckad höstplantering.

Varför är höstplantering så bra?

Även om våren traditionellt sett varit den tid på året då vi planterar allra mest, framstår hösten alltmer som den bästa planteringstiden. Det är flera faktorer som gör att det är bra för växterna att planteras under september, oktober och i vissa fall ännu senare. Jorden är naturligt fuktig på hösten vilket gör det lättare för växterna att etablera sig. Risken för torka är liten och de är inte beroende av din omvårdnad för att få det vatten de behöver.

Det kanske kan kännas lite konstigt att plantera sådant som på hösten ser vissnat ut, men under ytan arbetar rötterna fortfarande. De är aktiva även efter att allt ovan jord gått i vila och vissnat ner. På hösten kan plantan ägna all kraft åt att etablera sig, eftersom den inte behöver sätta nya skott. Rötterna är också det första som vaknar på våren. Det innebär att när du höstplanterar är växten på plats och kan starta på rätt ställe vid tidigast möjliga tillfälle. Det i sin tur ger den de bästa förutsättningarna att klara påfrestningar, till exempel den torka som är så vanlig i de östra delarna av vårt land på våren.

Höstplantering gynnar oftast etablering och jorden hålls fuktig.

Höstplantering gynnar oftast etablering och jorden hålls fuktig.

Växter att höstplantera…eller inte

Allt som är krukodlat går i princip att plantera när som helst, så länge det inte är tjäle, men hösten är av ovan nämnda skäl en särskilt gynnsam planteringstid. Det ­gäller för perenner såväl som träd och ­buskar i kruka. Det är också nu plantskolorna säljer barrotade häckplantor till bra priser. De odlas på friland och har alltså inte vuxit i en kruka, även om de ofta står i en sådan när man köper dem. Även barrotade träd planteras med fördel under perioden oktober–november. Under de milda vintrar som varit de senaste åren har man kunnat plantera träd året runt i vissa delar av landet (Skåne, ­Halland, Blekinge, Göteborg). Sist men inte minst är hösten tiden då vårens alla lökar ska komma i jorden, och därmed förbereder du för det härliga mötet med den första blomsterglädjen efter vintern.

Det du bör undvika att plantera på hösten är växter som är på gränsen zonmässigt och knappt härdiga. Dessa ska du istället plantera på våren, och då ge dem den omvårdnad de behöver för att de ska växa sig så starka som möjligt inför sin första vinter, t ex höstanemoner. De behöver också täckas för att få ett extra skydd mot kylan. Hör med plantskolan om planteringsrekommendationen innan du förförs av blomningen.

Träd och buskar som ska höstplanteras.

Träd och buskar som ska höstplanteras.

Dags för höstplantering – köp dina växter i webbutiken!

Höstplantering av träd och buskar

Barrväxter och städsegröna buskar som till exempel rododendron kan planteras både vår och höst, men höstplantering är att före­dra, dock inte alltför sent. Jorden måste fortfarande vara tillräckligt varm för att de ska hinna börja utveckla sitt rotsystem på det nya planteringsstället. Annars löper de större risk att drabbas av tjältorka på våren. Det sker om bladen börjar ta upp och avdunsta vätska utan att kunna försörjas av rotsystemet.

Lövfällande buskar och träd kan planteras så länge det går att gräva i marken. Detta gäller även barrotade rosor som planteras från oktober och tills tjälen kommer. Utöver rosor är det framförallt häckplantor och träd som säljs på bar rot. Om du ska plantera häck ska du göra det när plantan gått i vila sent på hösten (inte före oktober). Du kan se att den gått i vila om bladen ­enkelt lossnar från grenarna.

Om du i handeln hittar barrotade häckplantor redan under augusti och början av september har de tagits upp ur jorden för tidigt eller legat i kyl sedan föregående år. Köp inte dem. Undvik även att plantera häck av vintergrön liguster, ölandstok och rosenspirea på hösten, om du bor i Mellansverige eller längre norrut och har lerjord. Risken är nämligen stor att dålig dränering dödar plantorna vid höstplantering.

Många perenner fungerar fint att plantera på hösten, men undvik höstanemon.

Många perenner fungerar fint att plantera på hösten, men undvik höstanemon.

Höstplantering av perenner

Perenner kan du fortsätta att plantera långt in i oktober i stora delar av landet (se tabell). Planterar du senare finns det en risk att plantan inte hinner rota sig och då kan jordklumpen skjutas upp ur jorden av tjälen. Om du då inte trycker ner växten i jorden igen när temperaturen går upp, kan växten frysa när nästa köldknäpp kommer. Hösten är också en idealisk tid för att dela och flytta på perenner. Undvik dock att plantera växter som trivs med sandig eller mager jord, som till exempel vissa kryddväxter och taklök. Risken är stor att de inte klarar sig i höstens och vinterns fuktiga jord.

Vårblommande lökar ska alltid sättas på hösten.

Vårblommande lökar ska alltid sättas på hösten.

Höstplantering av vårlökar

Tänk när de första snödropparna tittar fram i snön eller när krokusen blommar och det börjar bli hopp om livet i trädgården igen. Om du vill ha en sådan vårhälsning är det hög tid att börja gräva ner lökar i trädgården. Alla vårblommande lökar ska ner i jorden under hösten.

Det är lätt att bli som ett barn i en godis­butik när det är dags att välja bland alla lökar som erbjuds. Kom ihåg att löksäsongen är lång och att sorterna kan avlösa varand­ra i blomning. Snödroppe och vintergäck är tidigast, tätt följda av krokus. Blåstjärna och balkansippa blommar tillsammans med påskliljor och på vägen ansluter pärlhyacint, hundtandslilja och kungsängslilja. Blommande tulpaner kan du ha länge genom att låta tidiga sorter följas av mellanblommande och till sist senblommande sorter. Glöm inte allium, snöklocka och stjärnhyacint.

Rekommenderade planteringstider på hösten

SÖDRA GÖTALAND: Perenner till och med november.  Städsegröna växter augusti–mitten av oktober. Lövfällande träd & buskar  så länge det går att gräva.

NORRA GÖTALAND & SÖDRA SVEALAND: Perenner till och med oktober. Städsegröna växter: augusti–mitten september. Lövfällande träd & buskar: så länge det går att gräva.

NORRA SVEALAND & NORRLAND: Perenner mitten av sept. Städsegröna växter augusti–början september. Lövfällande träd & buskar så länge det går att gräva.

Gå Allt om Trädgårds kurser online – smidigt och kul!

Mer om höstplantering här:

Plantera vårens lökar på hösten!

5 No-no för höstplantering!

8 fyndtips för höstväxter!

Plantera perenner, buskar och träd så här!