Planterade ett blåregn i min trädgård för cirka två år sedan. Det har etablerat sig väldigt bra och växer kraftigt med långa revor. Har hört att det är nödvändigt att beskära växten för att få den att blomma. Min fråga är: När och hur ska jag beskära blåregnet?

Svar: I början av mars sporrbeskär du blåregnet, det vill säga kortar in fjolårsskotten till två till tre ögon (bladärr). Då ett etablerat blåregn hela tiden bildar nya skott under sommaren så sommarbeskärs (pinceras) växten – det vill säga du kortar in långa årsskott med två till fyra blad.

Gå en trädgårdskurs på nätet!

Trädgårdskurs i beskärning!

Stora beskärningskursen

  • Bli en klippa på att beskära vid rätt tidpunkt och på rätt sätt!
  • Forma vackrare buskar, häckar och träd
  • Få friskare träd och buskar
  • Stimulera växterna till bättre skörd och frodigare blomning!

Boka trädgårdskursen!