Hur strukturerar man trädgården?

Bortsett från vintergröna växter, vad kan man plantera som ger struktur och spännande former i trädgården året runt? Min trädgård känns bara platt och ”osynlig” så fort vintern kommer.

Svar: Att dela in trädgården i ”rum” kan vara ett sätt att ge struktur. Dels kan man plantera häckar som avdelare men man kan också använda friväxande buskar, klätterväxter på stöd eller stora gräs. Små träd med speciellt växtsätt, exempelvis klotform, kan ge karaktär.

Välj en sort och plantera flera av den för bättre effekt. I en stor trädgård passar klotpil Salix fragilis ’Bullata’, i en mindre trädgård passar klotkörsbär eller stäppkörsbär Prunus fruticosa ’Globosa’, och i en liten trädgård dvärgsyren Syringa meyeri   ’Palibin’.

Flerstammiga träd/buskträd ger ett naturligt blickfång, gärna med riktigt låg underplantering så stammarna syns, exempelvis prakthäggmispel Amelanchier lamarckii, rönn Sorbus aucuparia och rönnsumak Rhus typhina.

Hängande grenar ger ett speciellt uttryck och används gärna intill vatten, exempelvis silverpäron Pyrus salicifolia ’Pendula’. Paradisäpple Malus ’Red Jade’ eller ’Evita’ som tar mindre plats och hängkaragan Caragana arborescens ’Pendula’ är mycket liten.

I ett större buskage kan den ryska kornellens färgade grenar lysa upp vintertid. Korallkornell Cornus alba ’Sibirica’ har vackert korallröda grenar och gullkornell Cornus cernicea ’Flaviramea’ har gult grenverk. Glanskörsbär Prunus serrula planterar man för den kopparfärgade stammens skull. Ormhasseln har en spännande form med sina skruvade grenar som framhävs bäst mot en vägg.